TOK'2015 Sekreteryası :

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Kınıklı Kampüsü, 20040 Denizli

Tel : +90 (258) 296 31 97

Faks : +90 (258) 296 32 62

E-posta : tok2015@pau.edu.tr

Web : http://tok2015.pau.edu.tr